SPOOR Läder

SPOOR Collection är kvalitetsläder från Scan-Hide, Danmarks sista garveri. Lädret är 100% spårbart från ko till färdig produkt. Det innebär att det läder som används i den produkt du köper kan spåras genom hela processen från gården till fabriken till din matstol.

SPOOR säkerställer fullständig transparens genom att endast köpa råa hudar direkt från slakterier som köper boskapen direkt från de bönder som föder upp djuren. Därför kan du vara säker på varifrån lädret kommer.

Dessutom garanterar SPOOR att lädret kommer från nordeuropeiska råhudar, eftersom de bara köper från Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna. Därför är du också garanterad att boskapen har levt under några av de högsta djurskyddsstandarderna i världen.

Hur fungerar SPOORs spårbarhet?

När SPOOR tar emot spårbara hudar från slakterierna till sitt garveri i Vester Skerninge, Danmark, trycker de på varje hud en referens till djurets unika öronmärke. Detta säkerställer full spårbarhet för varje läderbit tillbaka till djuret och gården. Tekniken gör det möjligt att säkerställa spårbarheten ända tills det färdiga lädret stoppas i våra stolar.

Fokus på hållbarhet

Med ökande krav på hållbarhet från kunder som vill veta vad de köper, gör SPOOR det möjligt att göra ett medvetet och informerat val.

Alla råhudar från SPOOR är biprodukter från livsmedelsindustrin. Det innebär att inga djur slaktas för skinnets skull. De råhudar som används för SPOOR-läder skulle vara ett avfallsmaterial från kött- och mejeriproduktion, men har istället uppgraderats till läder av högsta kvalitet.

När du väljer en produkt med spårbart läder kan du också vara säker på att lädret har producerats på ett ansvarsfullt och transparent sätt och att hela processen är väl dokumenterad.

Djurskydd säkerställer god kvalitet

Läderkvaliteten är beroende av god djuromsorg och hantverksskicklighet.

Läderresan börjar på gården. Här är respekt för djur och natur avgörande för att SPOOR ska kunna producera läder av högsta kvalitet, så att du får en vacker möbel som håller sig vacker i många år. Därefter är kvaliteten på hantverket vid slakteriet och garverierna mycket avgörande för den höga kvaliteten.

Alla SPOOR-leverantörer uppfyller därför både EU-kraven och de globalt erkända Five Freedoms (definierade av Farm Animal Welfare Council). Det faktum att boskapen har levt ett bra liv - med rätt foder och skötsel, tillräckligt med utrymme, bekväma anläggningar och ingen användning av taggtråd - återspeglas i deras hudar.

Produkter med SPOOR läder