Bluetooth

BLUETOOTH och den tillsvarande Bluetooth-loggan är skyddade varumärken under Bluetooth SIG, Inc. Det görs inga anspråk på varumärkena och en varje referens görs enbart för att indikera SACKit-komponenternas kompatibilitet med teknologin som hanteras av Bluetooth SIG, Inc.